A. Macierewicz – Ojciec Założyciel polskiej demokracji

Wystukuje zdanie na klawiaturze, które dla wielu ludzi będzie szokiem: Ojcem Założycielem polskiej demokracji był A. Macierewicz, to on założył i wymyślił KOR, to on sformułował zasady  jego instytucjonalnego funkcjonowania. Czy A. Macierewicz zdradza w tej chwili korzenie swojej młodzieńczej rewolty? Czy odchodzi od demokracji? Przypatrzmy się jego działalności od 1976 roku.

W książce Justyny Błażejowskiej „Harcerska Droga do Niepodległości – od „Czarnej Jedynki” do Komitetu Obrony Robotników” opublikowanej przez wydawnictwo „Arcana” (Kraków – 2016) opisany jest proces powstania pierwszej niezależnej od PZPR instytucji w PRL. KOR był  przede wszystkim  – o czym często zapominamy – instytucją funkcjonującą zgodnie z określonymi – wręcz biurokratycznymi przepisami. W KOR – aby przywołać konkretny przykład – ustalono jasne procedury rozdziału pieniędzy, pomiędzy  różne działania podejmowane przez jego członków, które były kontrolowane przez niezależnych mężów zaufania. Należał do nich m.in. Andrzej Kijowski i Stefan Kisielewski. KOR – to była instytucja w której panowały administracyjne metody i biurokratyczne procedury. Czytaj dalej A. Macierewicz – Ojciec Założyciel polskiej demokracji

Dwie Polski

40 lat temu grupa młodych harcerzy  powołała do życia Komitet Obrony Robotników pierwszą, niezależną od władz PRL  instytucję społeczną. Dzisiaj widzimy coraz wyraźniej, że znajomość  historii i genezy KOR jest niezbędna aby zrozumieć przyczyny toczącej się aktualnie „zimnej wojny domowej” w Polsce, której  korzenie w zalążkowej formie,   wyłoniły się na publiczną powierzchnię w latach  1976 – 1978. Głównymi protagonistami dzisiejszego sporu jest założyciel KOR, Antoni Macierewicz i jego najsławniejszy członek, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, A. Michnik. Konflikt pomiędzy nimi wybucha w momencie wstąpienia A. Michnika do KOR, który po powrocie z Paryża w 1977 roku, gdzie przebywał na zaproszenie słynnego filozofa Sartra, zostaje jego członkiem i natychmiast doprowadza do ostrego starcia  z A. Macierewiczem. Jakie było podłoże tego konfliktu? Czytaj dalej Dwie Polski

Antku – dlaczego obrażasz Polskę i Polaków?

Komu mogło przyjść do głowy porównanie Polski do partii politycznej? Kto miałby odwagę do tego stopnia zdeprecjonować własną Ojczyznę? „Macie jedną partię polityczną, tą partią jest Polska, żadna inna” – stwierdził minister MON A. Macierewicz przemawiając do uczestników konferencji organizacji pro obronnych. Antku – tak po starej znajomości – co się z tobą (wami) dzieje? Jak mogło ci przyjść do głowy porównanie Polski do partii politycznej? Czy nie rozumiesz, że w ten sposób przekreślasz całą swoją działalności, która polegała na odpartyjnieniu naszego kraju? Polska to wspólny dom dla wszystkich jej obywateli. Polska to nie partia – mówiąc tak obrażasz Polaków. Obrażasz także siebie. Czytaj dalej Antku – dlaczego obrażasz Polskę i Polaków?

PiS się cofa.

Minister A. Macierewicz stwierdził w Sejmie, że jest gotów rozszerzyć skład Komisji  ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej o osoby powołane przez opozycję. Czy ten sygnał – w duchu zgody narodowej – zostanie  przez opozycje wykorzystany? Niezależnie bowiem od intencji ministra, który chce najprawdopodobniej pokazać amerykańskiej administracji i prezydentowi Obamie, jaka to u nas panuje demokracja, jest to fakt niezwykle istotny, świadczący o tym, że zmasowana akcja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i naciski miedzynarodowe zmuszają PiS do wycofania się z nieprzejednanego stanowiska w kluczowych sprawach konfliktujacych Polaków. Czytaj dalej PiS się cofa.