Muzułmanie contra Państwo Islamskie

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego skupiająca kilka organizacji działających w tym kraju zaapelowała do wiernych islamu, by ci wzięli udział w niedzielnych nabożeństwach w kościołach katolickich i protestanckich w miejscowościach, w których mieszkają. Rada zwróciła się do imamów z dwóch i pół tysiąca meczetów znajdujących się we Francji, by w czasie dzisiejszego nabożeństwa nie tylko modlili się za ofiary ostatnich zamachów w Nicei i w kościółku pod Rouen, ale także zwrócili uwagę wiernym na to, jak wielkie znaczenie w islamie ma szacunek dla innych religii, w tym także dla ludzi je wyznających. Cytowane są przy tym słowa proroka Mahometa mówiącego o tym, że muzułmanin, który podniesie rękę na Żyda czy chrześcijanina, na Sądzie Ostatecznym nie otrzyma rozgrzeszenia. Apel Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego jest najważniejszym publicznym  sprzeciwem wobec polityki przywódców Państwa Islamskiego, którzy mają nadzieję, że w odpowiedzi na islamski terroryzm społeczeństwa europejskie zaczną prześladować mahometan i w ten sposób zradykalizują europejskich muzułmanów, którzy zasilą ich szeregi. Czytaj dalej Muzułmanie contra Państwo Islamskie