Dlaczego nie lubię Żydów

Kim jest i kim był Adam Michnik? Pytanie retoryczne – wszyscy, którzy interesują się życiem społecznym i politycznym naszego kraju wiedzą doskonale, że jest on redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” i że był jednym z głównych konstruktorów porozumienia zawartego w 1989 roku w Magdalence miedzy komunistyczna władzą i opozycją demokratyczną skupioną w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Ustrojowa transformacja w wyniku której ci sami ludzie, którzy rządzili Polską w czasach PRL-u, rządzą nią nadal, była – zgodnym zdaniem prawicowych publicystów – w dużej mierze jego dziełem. To on na łamach „Gazety Wyborczej” usprawiedliwiał i gloryfikował proces tzw. „uwłaszczenia nomenklatury” w wyniku którego komunistyczni aparatczycy zmienili się w „uczciwych kapitalistów”. „Czy odegrał rolę złego demiurga, czy pajaca w rękach znacznie od niego sprytniejszych gangsterów?” [1] – zapytywał złowieszczo Rafał A. Ziemkiewicz i ten sam autor zauważył, że Michnik używał „Gazety Wyborczej” jako narzędzia do urabiania opinii publicznej i robienia polskiej inteligencji wody z mózgu, jako działający w skrytości zaplecza działacz polityczny, żywiący ambicje kreowania i strącania w niebyt partyjnych władców. Jednym słowem wcielony Szatan, który reżyseruje naszą scenę polityczną według własnego laicko-lewicowego planu, którego celem jest zmienienie Polski w kraj gdzie ten kto przeżegna się na ulicy będzie aresztowany za naruszenie norm prawnych świeckiego państwa. Czytaj dalej Dlaczego nie lubię Żydów

Jak Żydzi tworzyli Polskę

W I Rzeczpospolitej Żydzi – o czym nikt prawie nie pamięta –posiadali przywileje, jakich nie mieli ani mieszczanie ani chłopi – przyznawano im bowiem szlachectwo w razie gdyby nawrócili się na wiarę chrześcijańską, odwołując grzech bogobójstwa. Z tego przywileju Żydzi korzystali wyjątkowo rzadko. Znamy tylko jeden przypadek masowego nawrócenia Żydów: w połowie XVIII wieku 500 rodzin żydowskich pod wodzą Jakuba Franka, który uznał boskość Jezusa przeszło w  1751 roku we Lwowie na wiarę chrześcijańską i zostało przyjętych do stanu szlacheckiego. Być może to zdarzenie miało przełomowe znaczenie dla kultury polskiej, ponieważ wśród potomków po kądzieli nawróconej rodziny Majewskich miał się znaleźć A. Mickiewicz, narodowy polski poeta. Czy autor „Pana Tadeusza” był Żydem? Czytaj dalej Jak Żydzi tworzyli Polskę

Żydzi

Dlaczego Żydzi nas – oczywiście nie wszyscy – nienawidzą? Dlaczego cały czas oskarża się nas o zbrodnie innych narodów? Dlaczego, gdy – przynajmniej niektórzy z nich – wspominają Polskę to dostają piany na ustach. Dlaczego Polacy – oczywiście nie wszyscy – nienawidzą  Żydów?  Kilka wspomnień, które maja wymowę ogólną.

Rok 1965 – Święto Zmarłych. Jestem harcerzem i moja chorągiew idzie na cmentarz żydowski „posprzątać i uporządkować groby” przylegający do Powązek. Wchodzimy. Na cmentarzu nikogo, tylko koty biegające po grobach i zaśmieconych alejkach i szczury wspinają się po przekrzywionych lub wywróconych, żydowskich nagrobkach. Ruina, nie cmentarz.. Ja jednak nie patrzę na groby, tylko zachwycony obserwuje słup światła podtrzymujący szare niebo, unoszące się za murem, nad katolickimi grobami cmentarza powązkowskiego. Czytaj dalej Żydzi