Neostalinizm

J. Pinior wystąpił w TVN24 w audycji „Fakty po faktach” i stwierdził, że jego aresztowanie jest częścią szerszego planu PiS, polegającego na skompromitowaniu historycznych przywódców „Solidarności”. Innymi słowy  według Piniora J. Kaczyński planuje przeprowadzenie tej samej operacji co J. Stalin, który w latach 30 –tych XX wieku, skazał w sławnych procesach wszystkich przywódców rewolucji październikowej. J. Kaczyński nie morduje, tak jak J. Stalin swoich przeciwników tylko ich kompromituje. Według Piniora prowadzi to niechybnie do napisania historii od nowa, no bo przecież już sa drukowane podręczniki historii Polski XX – wiecznej bez nazwiska Wałęsy. Tak więc po raz pierwszy w środkach masowego przekazu tak otwarcie oskarża się J. Kaczyńskiego o prowadzenie neostalinowskiej polityki. Czytaj dalej Neostalinizm