J. Kaczyński – ZACHÓD MOŻE ODETCHNĄĆ: NIEMCY SĄ NIEWINNI

W wywiadzie dla salon24 J. Kaczyński stwierdził, że w ostatnich latach nastąpił proces odniemczania i internacjonalizacji zbrodni hitlerowskich. Moim zdaniem ma rację, ale chciałbym zwrócić uwagę na genezę tego procesu, który jest nierozdzielny od oskarżeń o skrajny wręcz hitlerowski antysemityzm wysuwanych przez zachodnie media pod adresem polskiego narodu. Jest to niedopuszczalne. Jak to się stało, że Zachód uznał nas za współwinnych Zagłady?

Dlaczego w oczach zachodniej opinii publicznej Polacy są urodzonymi antysemitami odpowiedzialnymi wraz z hitlerowcami za Zagładę Żydów? Dlaczego określenie „polskie obozy śmierci” pojawia się w ustach przywódców państw zachodnich i na łamach opiniotwórczych gazet amerykańskich, angielskich czy francuskich? Czytaj dalej J. Kaczyński – ZACHÓD MOŻE ODETCHNĄĆ: NIEMCY SĄ NIEWINNI

Drugi Zjazd Gnieźnieński – kiedy?

Kanclerz Merkel wyjechała z Warszawy. Reakcja Schetyny na coraz lepsze stosunki niemiecko – polskie i stopniową zmianę wizerunku J. Kaczyńskiego w mediach naszych zachodnich sąsiadów;  „faszysta” jest teraz nazywany „wybitnym strategiem” – przypomina do złudzenia bunt margrabiów przeciwko polityce wschodniej Ottona III. Często zapominamy, że Unia Europejska jest nieco zmodyfikowaną wersją planów Ottona III i Bolesława Chrobrego omawianych na zjeździe  Gnieźnieńskim w 1000 roku.  Często zapominamy, że to władca polski był wskazany przez Ottona III jako przyszły konstruktor Zjednoczonej Europy. Czytaj dalej Drugi Zjazd Gnieźnieński – kiedy?

Mocarstwo

Kim jest aktualnie Polska w oczach niemieckiej elity? Po opuszczeniu UE przez W. Brytanię z upadkiem znaczenia filaru Europy jakim jest Francja, Polska automatycznie awansuje do rzędu państw od których zależy przyszły los UE. Biorąc pod uwagę klasyczne wskaźniki pozycji każdego państwa w polityce światowej i europejskiej czyli a) ludność;  b) potencjał gospodarczy; c) stan świadomości narodowej – nasz kraj zaczyna odgrywać rolę  mocarstwa w UE. Od Polski i jej relacji z Niemcami zależy w dużym stopniu przyszły kształt Europy. Niemcy to doskonale rozumieją. Niemcy od lat prowadzą badania na temat Polski i Polaków, zapoczątkował je na początku XX wieku wielki niemiecki socjolog Max Weber; analizując etykę pracy sezonowych robotników polskich w Niemczech, stworzył on to co nazywamy dzisiaj „socjologia rozumiejącą”. Czytaj dalej Mocarstwo

Czy Niemcy poprą J. Kaczyńskiego?

W dzienniku „Die Welt” ukazał się artykuł Gerharda Gnaucka w którym autor stwierdza, że Polskę należy traktować „faire i bez uprzedzeń” i zamiast nieustannej krytyki rządów PiS, Niemcy powinny nastawić się na dialog z polską prawicą i jej niekwestionowanym przywódcą J. Kaczyńskim. Autor zauważa, że rządy PiS cieszą się dużą popularnością, a wprowadzane reformy; polityka prorodzinna, zwalczanie korupcji, uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczanie drenażu polskiej gospodarki przez zagraniczny kapitał, jak i wyrównywanie szans na awans społeczny poprzez radykalną politykę socjalną – są z entuzjazmem przyjmowane przez znaczną część społeczeństwa polskiego oraz – a to bardzo ważne – są akceptowane przez wyborcę socjaldemokratycznego w Niemczech. Czytaj dalej Czy Niemcy poprą J. Kaczyńskiego?