PiS się cofa.

Minister A. Macierewicz stwierdził w Sejmie, że jest gotów rozszerzyć skład Komisji  ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej o osoby powołane przez opozycję. Czy ten sygnał – w duchu zgody narodowej – zostanie  przez opozycje wykorzystany? Niezależnie bowiem od intencji ministra, który chce najprawdopodobniej pokazać amerykańskiej administracji i prezydentowi Obamie, jaka to u nas panuje demokracja, jest to fakt niezwykle istotny, świadczący o tym, że zmasowana akcja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i naciski miedzynarodowe zmuszają PiS do wycofania się z nieprzejednanego stanowiska w kluczowych sprawach konfliktujacych Polaków. Czytaj dalej PiS się cofa.