M. Hłasko – bard feministycznej rewolucji

!4 stycznia 1934 roku urodził się Marek Hłasko – rewolucjonista polskiej prozy. Wieczny buntownik. Jego krótkie opowiadania z tomu „Pierwszy krok w chmurach” zmieniły oblicze naszej prozy. Były szokiem.

Dlaczego twórczość Marka Hłaski jest nadal aktualna i nadal podziwiana? Dlaczego w jego krótkich opowiadaniach można odczytać konwulsje dzisiejszej cywilizacji medialnej w której niepodzielnie króluje kobiece ciało? „Pierwszy krok w chmurach” był zbiorem opowiadań, w których przedstawiciel współczesnej młodzieży, kreślił obraz obyczajów, powstałych w wyniku przemian społecznych, wieloletniej tymczasowości życia, masowej emigracji do miast, rozbicia rodziny i braku mieszkań. To co charakteryzuje te opowiadania to liryzm połączony z chłodną bezosobową narracją rodem z amerykańskiej prozy, przede wszystkim Steinbecka. Hłasko indywidualizuje tragiczne życie bohaterów wielkich budów socjalizmu. Nikt tego przed nim i po nim nie opisał. Swoje najlepsze utwory M. Hłasko pisze wtedy gdy A. Ważyk w „Poemacie dla dorosłych” porównuje bohaterów jego opowiadań do zwierząt:

wypchnięta nagle z mroków średniowiecza

masa wędrowna, Polska nieczłowiecza

wyjąca z nudy w grudniowe wieczory…

Czytaj dalej M. Hłasko – bard feministycznej rewolucji