Leśmian – patron Europy

Miłosz w „Historii Literatury Polskiej” napisał, że Leśmiana trzeba umieścić „w szeregu największych postaci współczesnej literatury europejskiej” i dodaje, że poeta „pod wieloma względami jest zjawiskiem jedynym w literaturze światowej”. Zapominamy często o tych słowach, zapominamy, że Leśmian nie jest tylko poetą polskim, lecz należy do europejskiego dziedzictwa kulturowego, jest poetą Europy, o którym Europa nic nie wie, ponieważ jak pisze nasz noblista „jest on nieprzetłumaczalny z powodu eksperymentów z językiem, w których wykorzystywał niezwykle giętką morfologię słowiańską, tworząc na przykład czasowniki od rzeczowników i rzeczowniki od czasowników. ”. Jak udostępnić geniusza polskiej poezji Europie i światu? Czy ktoś z dzisiejszych polityków zadał sobie pytanie, o ile uboższa jest poezja Europy bez twórcy „Łąki” i „Dziejby leśnej”? Wybitny polski krytyk, Zygmunt Kubiak rolę Leśmiana w światowej i europejskiej kulturze, zdefiniował w następujący sposób:

Czytaj dalej Leśmian – patron Europy