Skandal z A. Przyłębskim – kiedy prezes TK poda się do dymisji?

Ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski – mąż pani prezes TK – nie wyklucza, że szantażowany, pod groźbą nie wydania paszportu czy relegacji ze studiów za kolportaż pism antykomunistycznych, mógł podpisać zobowiązanie do pracy dla SB. Swoje wyjaśnienie tej afery podaje w formie przypuszczenia co jest moralnym skandalem. Zdanie: „Niewykluczone, że szantażowany na okoliczność niewydania paszportu, mogłem podpisać jakieś zobowiązanie.”, które wypowiada aktualny urzędnik Rzeczpospolitej Polski jest zwykłym kłamstwem. Takie wydarzenia się pamięta do końca życia. Czytaj dalej Skandal z A. Przyłębskim – kiedy prezes TK poda się do dymisji?