Bandera – wróg czy bohater Ukrainy

W artykule staram się odpowiedzieć na pytanie: kim był przywódca OUN i UPA Stefan Bandera i jakie źródła ideowe oraz fakty polityczne doprowadziły jego i jego podwładnych do podjęcia decyzji o eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Będę starał się przedstawić genezę historyczna konfliktu ukraińsko-polskiego, zdając sobie sprawę, że każde zdanie przez mnie napisane może być odbierane jako subiektywna interpretacja a nie w miarę obiektywna prawda. I tak, jeżeli twierdzę, że konfliktowi ukraińsko-polskiemu patronują dwa najstraszniejsze doświadczenia XX wiecznej Europy –nazizm i komunizm i że oba narody – ukraiński i polski – są z jednej strony  ofiarami totalitaryzmów, z drugiej zaś były przez nie manipulowane i wykorzystywane, to zdaje sobie sprawę, że zdanie to będzie interpretowane przez każdą stronę konfliktu, inaczej, a Polscy patrioci będą nim oburzeni. Jak to my wykorzystywani przez  bolszewików i hitlerowców?  Czytaj dalej Bandera – wróg czy bohater Ukrainy

M. Hłasko – bard feministycznej rewolucji

!4 stycznia 1934 roku urodził się Marek Hłasko – rewolucjonista polskiej prozy. Wieczny buntownik. Jego krótkie opowiadania z tomu „Pierwszy krok w chmurach” zmieniły oblicze naszej prozy. Były szokiem.

Dlaczego twórczość Marka Hłaski jest nadal aktualna i nadal podziwiana? Dlaczego w jego krótkich opowiadaniach można odczytać konwulsje dzisiejszej cywilizacji medialnej w której niepodzielnie króluje kobiece ciało? „Pierwszy krok w chmurach” był zbiorem opowiadań, w których przedstawiciel współczesnej młodzieży, kreślił obraz obyczajów, powstałych w wyniku przemian społecznych, wieloletniej tymczasowości życia, masowej emigracji do miast, rozbicia rodziny i braku mieszkań. To co charakteryzuje te opowiadania to liryzm połączony z chłodną bezosobową narracją rodem z amerykańskiej prozy, przede wszystkim Steinbecka. Hłasko indywidualizuje tragiczne życie bohaterów wielkich budów socjalizmu. Nikt tego przed nim i po nim nie opisał. Swoje najlepsze utwory M. Hłasko pisze wtedy gdy A. Ważyk w „Poemacie dla dorosłych” porównuje bohaterów jego opowiadań do zwierząt:

wypchnięta nagle z mroków średniowiecza

masa wędrowna, Polska nieczłowiecza

wyjąca z nudy w grudniowe wieczory…

Czytaj dalej M. Hłasko – bard feministycznej rewolucji