Dwie Polski

40 lat temu grupa młodych harcerzy  powołała do życia Komitet Obrony Robotników pierwszą, niezależną od władz PRL  instytucję społeczną. Dzisiaj widzimy coraz wyraźniej, że znajomość  historii i genezy KOR jest niezbędna aby zrozumieć przyczyny toczącej się aktualnie „zimnej wojny domowej” w Polsce, której  korzenie w zalążkowej formie,   wyłoniły się na publiczną powierzchnię w latach  1976 – 1978. Głównymi protagonistami dzisiejszego sporu jest założyciel KOR, Antoni Macierewicz i jego najsławniejszy członek, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, A. Michnik. Konflikt pomiędzy nimi wybucha w momencie wstąpienia A. Michnika do KOR, który po powrocie z Paryża w 1977 roku, gdzie przebywał na zaproszenie słynnego filozofa Sartra, zostaje jego członkiem i natychmiast doprowadza do ostrego starcia  z A. Macierewiczem. Jakie było podłoże tego konfliktu? Czytaj dalej Dwie Polski

Historycy zniszczyli „Solidarność”

Prof. Dudek ma rację, książka prof. A. Nowaka pt. „Pierwsza zdrada zachodu” jest znakomita i pobudzająca do myślenia, szczególnie dzisiaj, kiedy Polska zaczyna żyć na wulkanie czy raczej na „ruchomych piaskach”. Jednak bijąca z tekstu autosatysfakcja prof. Dudka jest – dla mnie – co najmniej niezrozumiała i na podstawie np. wywiadu prof. Nowaka udzielonego dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” można udowodnić, że historycy – lub ci, któzy się tak nazywają – szkodzą Polsce w równym, jeżeli nie gorszym stopniu co niektórzy politycy. Jeszcze inaczej; część historyków robi karierę polityczną wykorzystując zapotrzebowanie partii politycznych do całkowitego przemodolowania naszej historii. W wywiadzie  prof. Nowak stwierdza, że w porównaniu z Rosją nasz dorobek kulturowy – dla elit zachodnich – jest równy zeru, przytacza nazwiska Tołstoja, Dostojewskiego, Czechowa. To fakt, ale w XX wieku dokładnie w sierpniu 1980 roku Polska stworzyła  instytucję wyrosłą z naszej kultury i historii, która światem zatrzęsła, która przyczyniła się do Wielkiej Zmiany Historii. „Solidarność” jej tragiczna historia należy do dzidzictwa kulturowgo całego świata, nie tylko Polski. Czytaj dalej Historycy zniszczyli „Solidarność”