List otwarty do M. Kijowskiego

Szanowny Panie,

W dzisiejszym wydaniu „Gazety Wyborczej” stwierdza Pan, że sam zgłosił się do płk. Mazguły, ponieważ KOD nawiązuje kontakty z „mundurowymi” z powodu skandalicznej – według Pana – ustawy o emeryturach. Ma Pan do tego pełne prawo, tylko przypominam, że tym razem KOD organizuje manifestację w dniu 13 grudnia, która to data oznacza wypowiedzenie wojny Polakom przez takich ludzi jak pułkownik Mazguła. Czy nie widzi Pan sprzeczności w tym postępowaniu? Czy nie rozumie Pan i  Pana koleżanki i koledzy, że w ten sposób kompromitujecie kompletnie idee manifestacji  przeciwko polityce rządu? Czy nie rozumie Pan, że w ten sposób udawadnia Pan, że dla KOD, PiS jest gorszy od  nie tylko PZPR, ale także SB, UB i aparatu przemocy PRL? Jeżeli płk. Mazguła podpisuje list wzywający do manifestacji w dniu 13 grudnia, to znaczy, że Pan i Pana współtowarzysze zatracjili elementarne poczucie moralności, elementarną umiejętność rozróżniania dobra od zła. Z wywiadu z tego co mówią zwolennicy KOD wynika, że J. Kaczyński jest gorszy od Jaruzelskiego, Bieruta, Stalina itd. Straciliście wszelkie poczucie miary. Nie mam złudzeń co do waszej moralności, jedna z Pana zwolenniczek stwierdziła na przyjęciu, że codziennie modli się o śmierć prezesa PiS. Modli się o śmierć. Czy Pan rozumie co to oznacza? Inna twierdzi, że PiS przygotowuje specjalne oddziały, które będą kontrolowały nauczycieli historii i tego co oni wykładają na lekcjach. Ci nauczyciele, którzy będą mówili o Wałęsie, mają być skreślani i wyrzucani z pracy. Szczyty absurdów. Szczyty nienawiści. Szczyty głupoty. Z UB- ekami przeciwko PiS. Z Bierutem przeciwko J. Kaczyńskiemu. Przeciwko prezesowi PiS można zawrzeć sojusz z Szatanem, bo prezes PiS to Sztan do potęgi. KOD czyli szerzenie nienawiści. KOD czyli symbol głupoty. Proponuje żebyście zamiast protestów 13 grudnia odbyli rozmowy z działaczami „Solidarności” i dowiedzieli się, jak tamten dzień  wyglada w ich pamieci.

Piotr Piętak