Zwycięstwo J. Kaczyńskiego w Niemczech

W „Die Welt” – opiniotwórczej gazecie niemieckiej ukazał się artykuł o Polsce, który jest ogromnym – może największym – zwycięstwem politycznym J. Kaczyńskiego i całego obozu prawicy. Autor artykułu, stwierdza, ż PiS jest wyrazicielem polskiej dumy narodowej, która – gdy zapewnione zostały podstawowe swobody – stała się ważniejsza od dumy obywatelskiej. Autor artykułu apeluje – do niemieckiej i brukselskiej elity -, żeby przyjąć do wiadomości, że „na silnych korzeniach ‘Solidarności’ wyrosło nie jedno, lecz dwa drzewa” i ugrupowania prawicowe i katolickie są także częścią składową polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Czytaj dalej Zwycięstwo J. Kaczyńskiego w Niemczech