J. Kaczyński rozpoczyna rewolucje ustrojową

Powstanie komisja sejmowa ds. reprywatyzacji, na początku reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, wraz z nią powstanie komisja weryfikacyjna, która : ” uzyska wszystkie uprawnienia komisji śledczej (…), ale też coś ponad to. Coś bardzo ważnego, a mianowicie możliwość podejmowania konkretnych decyzji kończących jej prace” – jeśli komisja weryfikacyjna stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości będzie mogła podjąć decyzję merytoryczną polegającą na odebraniu niesłusznie pozyskanej nieruchomości osobom nieuczciwym, osobom, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa pozyskując nieruchomości. Jak widzimy komisja ds. reprywatyzacji i komisja weryfikacyjna, będzie narzędziem budowy fundamentów IV Rzeczpospolitej. Powołanie komisji ds. reprywatyzacji jest zmianą ustrojową. Jest spełnieniem marzeń politycznych J. Kaczyńskiego. Czytaj dalej J. Kaczyński rozpoczyna rewolucje ustrojową