Rewolucja ekonomiczna PiS -u

Rząd PiS wprowadza reformy, postulowane od lat przez wszystkich – m.in. przez niżej podpisanego -, którzy mają minimalna styczność z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach informatyzacji i globalizacji. Wprowadzenie, od 2018 roku, jednolitego podatku, który zakłada zmniejszenie składki ZUS płaconych przed przedsiębiorców jest prawdziwą rewolucją ekonomiczną w naszym kraju.. Premier i minister Kowalczyk podkreślają, że zastąpienie różnych danin całościową jedną nie spowoduje zwiększenia naszych wydatków. W tej chwili składka na ZUS w wysokości 1200 zł dla drobnych przedsiębiorców jest zabójcza. To zresztą bardzo dobrze pokazuje zachowanie przedsiębiorców po dwóch pierwszych latach działalności, w których przysługuje im ulga – po tym czasie likwidują albo zawieszają działalność. Trzy lata temu w artykule pt. „Rewolucyjna reforma ”publikowanym na salon24, pisałem dokładnie to samo. Warto dzisiaj przypomnieć tamte słowa, ponieważ stały się one oficjalnym programem rządu PiS.

„Internet jest dzisiaj głównym pracodawcą młodych przedsiębiorców, to przy pomocy światowej pajęczyny wchodzą oni w kontakt z globalnym rynkiem, uczą się funkcjonować w skomplikowanych projektach, które nierzadko łączą internautów ze wszystkich kontynentów, zaczynają rozumieć na czym polega sieciowa gospodarka.

To właśnie oni są nadzieja Polski na jej cywilizacyjny skok. Największa przeszkodą ich działalności jest państwo, którego urzędnicy nie mają żadnego pojęcia o funkcjonowaniu współczesnej gospodarki. Weźmy najprostszy przykład: każdy kto zakłada prywatną (jednoosobową) działalność gospodarczą musi płacić ZUS –owi przez pierwsze dwa lata 407 zł, po dwóch latach ten haracz skacze do 1150 zł. co jest sumą orbitalna dla młodego człowieka wykonującego np. strony internetowe. 2,5 zwiększenie podatku po dwóch latach powoduje, że większość ludzi właśnie po dwóch latach zamyka swoje przedsiębiorstwa.

Dla każdego, kto liznął trochę ekonomii i wie na czym polega kapitalizm jest jasne, że jest to podatek zabójczy, podatek irracjonalny, który nie ma nic wspólnego z tym co nazywamy za klasykami kapitalizmu racjonalizmem ekonomicznym. Podatek powinien zmuszać młodego przedsiębiorcy do liczenia i kalkulacji. ZUS- owski haracz jest podatkiem z czasów kapitalizmu korsarskiego, który tak wnikliwie opisał Max Weber. Jaka powinna być wysokość tego podatku i w jaki sposób powinien on wzrastać aby wprowadzić do przedsiębiorstw element kalkulacji ekonomicznej? Powinie on być stopniowalny w następujący sposób:

pierwsze sześć miesięcy działalności: 50 zł

od 6 miesiąca do 12 miesiąca: 150 zł

drugi rok działalności: 250 zł

trzeci rok działalności: 500 zł

czwarty rok działalności: 1000 zł

Tak rozpisany na cztery lata ZUS –owski podatek, staje się bardziej racjonalny, ponieważ umożliwia to co jest podstawą każdej ekonomi: kalkulację i oszczędność czyli możliwość inwestowania w narzędzia informatyczne i skutecznego konkurowania z analogicznymi firmami na całym świecie”..

Rząd PiS wysłuchał naszych – bo przecież nie tylko ja postulowałem tego typu reformę – postulatów, a to oznacza, że rzeczywiście wsłuchiwał się w głos społeczeństwa. To jest przełom w historii III Rzeczpospolitej.

Piotr Piętak