Kompromitacja opozycji i bajki min. Streżyńskiej

Opozcja wobec „dyktatury J. Kaczńskiego”, stacza sie na intelektualne dno, czego dowodem było wczorajsze wstąpienie w TVN W. Frasyniuka. Działacz „Solidarności” uważa, że im ostrzejszy język im więcej wyzwisk pod adresem ministrów rządu B. Szydło, tym szybciej poderwie „zniewolony” przez PiS lud do buntu. Jest dokładnie odwrotnie – im więcej takich wystąpień – tym pewniejsze zwycięstwo PiS w wyborach samorządowch i wyborach parlamentarnch za trzy lata. Zamiast spokojnej analizy pokazującej opinii publicznej błędy rządu – czysta bolszewicka propaganda. Wyzwiska – „psychopata Ziobro”. Jednym słowem kompromitacja intelektualna i moralna.

Zamiast pracy organicznej czyli analizy ustaw i propozycji zmian ustrojowych, opozycja proponuje nam neobolszewicką drogę odsunięcia od władzy legalnie wybranej – w demokratycznych wyborach – partii. Nikt natomiast nie proponuje analizy konsekwencji zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej, gdyby rząd zrealizował swoje zamierzenia. Nikt nie zajął się propozcją minister Streżyńskiej, wprowadzenia dowodów osobistch na iphonach. Dlaczego? Dlatego, że to za trudne. Dlatego, że w tym przypadku trzeba użyć intelektu i wiedzy, a nie krzyków o „faszyzmie”. Opozycja staje się w tej chwili synonimem „technokratcznego ciemnogrodu”, który w dobie globalizacji i informatyzacji nie ma nic do powiedzenia na temat fundamentów internetowej cywilizacji. Dlaczego projekt minister Streżyńskiej – na pierwszy rzut oka nowoczesny i interesujący – narusza polskie interesy narodowe i jest sprzeczny z prounijnym stanowiskiem przedstawionym w słynnym przemówieniu przez J. Kaczyńskiego? Dlatego, że projekt minister Streżyńskiej jest odwrotnością tego co UE robi w tej materii od ponad 10 lat. Przypomnijmy, że dowód biometryczny został już wprowadzony w kilku krajach – Belgia, Hiszpania, Estonia – i że ich parametry techniczne są zbliżone co umożliwi w niedalekiej przyszłości wprowadzenie w Europie tzw. Europejskiej Karty Obywatela. Nie muszę chyba dodawać jak kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa i walki z terroryzmem miałoby wprowadzenie w UE – Europejskiej Karty Obywatela. Projekt minister Streżyńskiej jest sprzeczny z założeniami technicznymi dowodów biometrycznch wprowadzonych w w/w krajach, dlatego jest – moim zdaniem sprzeczny – z polskim interesem narodowym, ale mogę się mylić.Być może minister Streżńska naciskana w tej kwestii mogłaby wyjaśnić, dlaczego chce wprowadzenia w Polsce antyeuropejskich dowodów osobistych? Tak widzę pracę opozycji – zamiast wrzasków, myślenie – zamiast prymitywnej ideologii, praca organiczna.

Piotr Piętak