Dlaczego Państwo Polskie nie istnieje

Wczoraj miał miejsce w naszym państwie kolejny kryzys informatyczny, który udowadnia po raz n –ty, że III Rzeczpospolita istnieje teoretycznie, że nasza biurokracja nic się nie nauczyła przez 25 lat i nadal funkcjonuje tak jakby wymiana informacji miedzy różnymi urzędami odbywała się przy pomocy dokumentów wypełnianych ręcznie a nie elektronicznie jakby ministrowie i podlegli im urzędnicy nie znali – obowiązującej przecież – ustawy o informatyzacji administracji publicznej. 22 sierpnia w godzinach rannych zawalił się system informatyczny w Urzędach Stanu Cywilnego co doprowadziło do chaosu, kolejek i utraty czasu przez obywateli III Rzeczpospolitej. Dlaczego system się zawalił? Czytaj dalej Dlaczego Państwo Polskie nie istnieje