Polska – bizantynizm czy cywilizacja łacińska

Czy możliwa jest dyskusja o Polsce,  bez odwołania się do prezesa, Smoleńska, wojny domowej i agentów? Tak i udowadnia to dobry tekst pod zbyt długim i fatalnym tytułem: „Polactwo -cebulactwo, buractwo czy jednak cywilizacja”. Autor przypomina, za F. Konecznym, o fundamencie cywilizacji polskiej jakim była zawsze samorządność i zróżnicowanie prawne różnych regionów – najwyraźniej widoczne w Małopolsce i Wielkopolsce – która została unicestwiona w okresie PRL. Samorządność kiedyś chołubiona przez Polaków, została ostatnio wyklęta bo jest sprzeczna z oficjalną ideologią partii rządzącej, dla której inicjatwy oddolne są zawsze podejrzane, bo nie kontrolowane przez centralę, a co nie jest kontrolowane przez centralę jest z definicji złe. Kult przywództwa, które wie wszystko i o wszstkim decyduje, weszło Polakom w krew. Jest to cecha cywilizacji pruskiej, opartej na drylu i oddgórnej zasadzie musztry tak jaskrawo widocznej w PiS. Czytaj dalej Polska – bizantynizm czy cywilizacja łacińska