Katolicyzm – religia wolności

1050 lecie chrztu Polska zmusza do refleksji nad historią naszego kraju, w którym narodowość utożsamiła się z religią. Wbrew powszechnie przyjętej opinii to nie endecy doprowadzili do pojawienia się tej zbitki – tak znienawidzonej i krytykowanej przez naszą postępowa inteligencję – tylko aktywność zakonów katolickich w latach 1815 – 1831.  Patriotyczna działalność zakonów wykształciła w tym okresie fundament polskiej tradycji niepodległościowej, której jednym z głównych założeń, było przeświadczenie, że chrześcijaństwo nie jest religią despotyzmu, ale wolności, zaś sojusz Kościoła ze społeczeństwem dokonuje się nie w płaszczyźnie więzi z państwem, lecz z narodem.  Dzieje tej prawdziwej rewolucji narodowo-katolickiej nie są niestety wystarczająco znane mimo monumentalnej pracy prof. Ewy Jabłońskiej-Deptuły pt. „Przystosowanie i opór”. Warto ją – w rocznicę 1050 lecia chrztu Polski – w ogromnym skrócie przypomnieć, bowiem to w tamtych latach wypracowano strukturę zaangażowania Kościoła Katolickiego w życie narodu, która zaowocowała najpełniej na przełomie lat 80 –tych i 90 –tych XX wieku, kiedy to Episkopat zdecydował się politycznie wesprzeć społeczeństwo w jego wolnościowych dążeniach. Czytaj dalej Katolicyzm – religia wolności