Kłamstwa historyczne i okupacja żydowska

Pani minister na pytanie o mord kielecki, odpowiedziała głupio – natomiast prof. Friszke i prof. Śpiewak analizując – w „Faktach po faktach” – jej wypowiedź naruszyli wszystkie standardy nauk humanistycznych, które mówią jednoznacznie: każdy fakt, trzeba opisywać w kontekście sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej.  W jakim kontekście odbył się mord na Żydach, dokonany przez Polaków w Kielcach w 1946 i dlaczego panowie profesorowie – o tych podstawowych sprawach dla zrozumienia historii Polski po 1945 roku – milczeli i nie wypowiedzieli na jego temat ani słowa?

Otóż Polska została w 1945 roku wyzwolona przez Armie Czerwoną, z którą przybyli żołnierze I Armii LWP, której kadra kierownicza składała się w dużym procencie przez komunistów polskich żydowskiego pochodzenia. W jak dużym procencie? Do dzisiaj trwają dyskusję. W każdym bądź razie dla ludności polskiej było jasne, że w Polsce obejmują władze Żydzi, którzy było mordowani przez Niemców. Okupacja niemiecka zamieniała się na okupację Żydowską. Piszę brutalnie, ale tak właśnie myślało wtedy wielu Polaków. Otóż abstrahuję, czy to była prawda czy nie -, ale prof. Friszke i prof. Śpiewak powinni o tym fakcie, analizowanym od lat przez publicystów, przynajmniej wspomnieć. Nie po to by usprawiedliwić mord Polaków na Żydach, tylko po to by nie sprzeniewierzać się swojemu naukowemu powołaniu. Ich mistrz i nauczyciel A. Smolar – intelektualny mistrz obu panów profesorów –  poświęcił temu  44 numer kwartalnika „Aneks”, który wyszedł w latach 80 –tych XX wieku. To co ja napisałem można przeczytać właśnie w artykule A. Smolara. Sprawa Żydów, przybyłych ze wschodu z Armia Czerwoną, była kluczowym problemem rodzącej się sowieckiej Polski. Jeżeli ktoś o tym – mówiąc o mordzie kieleckim – milczy, to także kłamie – tak samo jak nieszczęsna pani minister.

Piotr Piętak