Antyliberalna kontrrewolucja

W całej Europie następuje widoczny i nostalgiczny powrót do klasycznych wartości konserwatywnych i narodowych, których  najważniejszym elementem ideowym jest antyliberalna doktryna polityczna wypracowywana intelektualnie w Europie co najmniej od czasów Rewolucji Francuskiej. Polityka rządów  PiS- u, wyniki wyborów prezydenckich w pierwszej turze w Austrii, które wygrał w miażdżący sposób kandydat bynajmniej nie umiarkowanej lecz skrajnej prawicy, potwierdzają umacnianie się antyliberalnego trendu w Europie. Jest to zjawisko historyczne a nie koniunkturalne, podłoża antyliberalnej kontrrewolucji szukać trzeba miedzy innymi w bezpardonowym procesie destrukcji klasycznej rodziny, rozwoju  kultury Internetu siejącej spustoszenie moralne wśród dzieci i młodzieży i niszczącej resztki więzi międzypokoleniowych i zachwiania poczucia bezpieczeństwa – w każdym jego wymiarze – wśród coraz większej liczbie mieszkańców Europy. Czytaj dalej Antyliberalna kontrrewolucja