Islamizacja katolicyzmu księdza Międlara

Ksiądz Miedlar i członkowie ONR-u nie naśladują Chrystusa, tylko Mahometa. Ksiądz Miedlar dokonuje na naszych oczach islamizacji katolicyzmu, która wyraża się w używaniu podczas mszy militarnych pojęć, typu „batalia”, „okupant”  i w kreowaniu wirtualnego, kulturowego wroga, który ma zamiar zniszczyć czyste intencje członków ruchu narodowego. Gdy czytamy słowa księdza Miedlara: :”ciemiężyciele, pasywny żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na piach, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić. A na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni, bo żyjecie Chrystusem”, to czujemy, że mamy do czynienia nie z księdzem lecz wiernym uczniem kultury islamskiej przesiąkniętej nienawiścią do obcego. Słowa „żydowski motłoch” – przetrawi, przełknie, wypluje są zaprzeczeniem nauk Chrystusa. Ksiądz Miedlar zamienia Kościół Katolicki w meczet, a chrześcijaństwo w doktrynę polityczną. Chrystus był prorokiem i dla nas wierzących Synem Bożym. Czytaj dalej Islamizacja katolicyzmu księdza Międlara