Sumienie Świata

Minęły obchody 1050 chrztu Polski. Większość Polaków myśli, że 1050 temu ich kraj przystąpił do cywilizacji łacińskiej ewentualnie chrześcijańskiej, natomiast nasze elity uważają, że Mieszko I przystąpił do cywilizacji „zachodniej”, która wtedy jeszcze nie istniała. Wczoraj obwieścił ten fakt były premier K. Marcinkiewicz. Ten drobny fakt zastąpienie cywilizacji chrześcijańskiej przez „cywilizację zachodnią” dowodzi raz jeszcze do jakiego stopnia nasze elity są zniewolone przez nowo-mowę brukselskiej elity. W X wieku naszej ery nie było żadnej cywilizacji zachodniej, możemy dyskutować, kiedy zaczęła się ona kształtować, możemy dyskutować na czym ona polega, ale jedno jest pewne; w 966 roku Polska przystąpiła do cywilizacji chrześcijańskiej.

Używanie przez naszych polityków pojęcia „cywilizacja zachodnia” w odniesieniu do Europy X wieku, jest nie tylko błędem intelektualnym, ale także poważnym błędem politycznym.  Jeżeli ktoś – jest to niestety przekonanie powszechne – nie rozumie, że neutralizacja Islamu może być tylko dziełem chrześcijaństwa, a precyzyjniej katolicyzmu,  ten musi szykować się do brutalnej wojny do wycięcia w pień – co zapowiada Tony Blair – mahometan popierających Państwo Islamskie. W imię walki z islamskim terroryzmem zgadzamy się na Apokalipsę. Kościół Katolicki na czele z Papieżem Franciszkiem, wie natomiast, że praktyczne propagowanie nauk Chrystusa jest jedyną „bronią”, która może pokazać mahometanom kto jest „drogą” i kto był, jest i będzie „prawdą”. Podziwiam stanowisko Papieża i Episkopatu wobec problemu uchodźców, ale wraz z akcją w imię Chrystusa w obozach uchodźców, powinno się przypomnieć, mahometanom, że ich Prorok nie był Prorokiem, że w porównaniu z naukami zawartymi w Biblii a szczególnie w Ewangelii, Koran jest cofnięciem się do zasad panujących w tzw. religiach naturalnych. Koran nie jest Religia Objawioną. Podziwiamy naukę solidarności społecznej w nim zawarte, ale jest ona o wiele precyzyjniej sformułowana przez Chrystusa w Ewangeliach. Jedyną siłą moralną, która może pokonać Islam jest chrześcijaństwo, które stworzyło Europę i które przez europejskich polityków z lewicy zostało wyrzucone do kosza na śmieci.

Europa bez Chrystusa jest bezbronna i znienawidzona przez mahometan. Czego bronimy „cywilizacji zachodniej” czy cywilizacji chrześcijańskiej? Tylko powrót do nauk Chrystusa może uratować Europę. Nic od 1050 lat się nie zmieniło: sumieniem świata jest nadal Kościół Katolicki i tylko nauki Jego Założyciela mogą świat zbawić.

Piotr Piętak