Krótka historia Internetu

W ciągu ostatnich 20 lat rozwój informatyki naznaczony był  zaostrzającą się w miarę upływu lat konkurencją między dwoma modelami informatyki opartymi na całkowicie odmiennych zasadach prawnych, ekonomicznych i handlowych. Symbolem tego konfliktu są systemy operacyjne: Windows, produkt Microsoft-u i Linux oprogramowanie stworzone przez fińskiego studenta Linus Torvaldsena. Na czym ten konflikt  polega?

Pierwszy model opiera się na zasadzie prawa własności oprogramowania, która zabrania kopiowania, oglądania i modyfikowania (dokładniej uniemożliwia oglądanie a więc i modyfikowanie) jego kodu źródłowego. Według Billa Gatesa odpłatna dystrybucja programów firmy Microsoft jest konieczna aby zamortyzować inwestycje. Drugi model pozwala wszystkim kopiować i modyfikować oprogramowanie, a nawet je rozpowszechniać pod warunkiem udostępnienia poprawionego kodu źródłowego. Dysponując kodem źródłowym oprogramowania możemy zrekonstruować wszystkie zasady i reguły które rządzą  funkcjonowaniem programu.

Linux udostępnia nam kod – czyli dostarcza nam szczegółowej dokumentacji technicznej. Natomiast Windows, nie. Oprogramowania firmy Microsoft sprzedawane są bez dokumentacji technicznej. Ponieważ – z definicji – programy oparte na zasadzie „otwartego kodu źródłowego”  takie jak np. Linux należą do wszystkich ewoluują one dzięki bezpłatnej pracy informatyków z całego świata („wolne oprogramowanie”).

Kooperacja ta – często nazywana ‘’grupową inteligencją’’ – jest możliwa dzięki powstaniu i upowszechnieniu Internetu. Z pojawienia się na rynku informatycznym praktycznie bezpłatnych modyfikowalnych oprogramowań korzystają więc w pierwszym rzędzie użytkownicy komputerów. Jak doszło do powstania zasady ‘’wolnego oprogramowania’’, która – co do tego wszyscy specjaliści są zgodni -, zrewolucjonizowała rozwój informatyki i dlatego ma coraz większy wpływ na rozwój gospodarczy, organizacje pracy czy organizacje systemu edukacyjnego?

Historycy informatyki są w tej sprawie zgodni: to w trakcie prac nad konstrukcją Internetu powstała idea „otwartego kodu źródłowego”

Pierwszą siecią teleinformatyczną obejmująca swoim zasięgiem całe terytorium USA był system kontroli powietrznej SAGE(Semi Automatic Ground Environment), który powstał na początku lat 50-tych w szczytowym okresie tzw. „zimnej wojny”.

Składał się on z sieci radarów rozlokowanych we wszystkich stanach które śledziły ruch samolotów nad Stanami Zjednoczonymi i przekazywały o nich wszystkie informacje do centralnego komputera.

W ten sposób w momencie odkrycia np. samolotu szpiegowskiego informacja o nim docierała  błyskawicznie do komputera centralnego, który w tej samej chwili wydawał rozkaz do zestrzelenia nieprzyjacielskiego obiektu.

Według Pentagonu SAGE – mimo swej technicznej perfekcji – miał jedną, za to punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, zasadniczą wadę: unieruchomienie czy awaria centralnego komputera umożliwiała samolotom czy rakietom ZSRR bezkarne zniszczenie dowolnego kawałka terytorium USA.

Kiedy w 1957 roku Rosjanie wysłali pierwszy sputnik  w kosmos amerykańskie elity wojskowe dowiedziały się, że przewaga ZSRR nad USA jest nie tylko teoretyczną spekulacją lecz czymś realnym. Przy czym użyteczność systemu kontroli powietrznej SAGE – po wystrzeleniu przez Rosje – sputnika w kosmos – stała pod wielkim znakiem zapytania, to dlatego już w 1958 roku departament obrony USA powołał do życia  specjalną agencje ARPA (Advanced Research Project Agency) której zadaniem było mobilizowanie i organizowanie naukowych poszukiwań i badań, mających zapewnić Ameryce przewagę wojskową nad ZSRR.

Ciąg dalszy ze względu na długość artykułu znajdziecie pod tym adresem: http://mediologia.pl/internet/84-krotka-historia-internetu